Palvelukodin palvelut

Kotipetäjän palvelutarjontaan kuuluu yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen lisäksi tuettu asuminen, joka mahdollistaa itsenäisemmän elämän lähellä aumisyksikköä.

Kotipetäjä palvelee monenlaisia asiakkaita: sekä niitä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa, hoitoa ja huolenpitoa, että niitä, jotka kaipaavat tukea itsenäisempään asumiseen. Kaikki palvelut tähtäävät asukkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja elämänhallinnan lisäämiseen. Asumispalveluiden piiriin voi hakeutua joko kunnan maksusitoumuksella tai yksityisesti. Kustannuksiin voi hakea Kelan asumistukea sekä eläkettä saavan hoitotukea.

Palvelukoti Kotipetäjä sisältä Rovaniemi

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Kotipetäjän ympärivuorokautinen palveluasuminen, jossa koulutettu henkilökunta on paikalla 24/7. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat enemmän tukea, ohjausta ja valvontaa.

 • Koulutettu henkilökunta paikalla 24h/vrk.
 • Vuonna 2007 perustettu, jossa 12 paikkaa
 • Jokaisella asukkaalla viihtyisä huone, jossa oma wc ja suihku
 • Huoneen voi kalustaa halutessaan omilla tavaroilla
 • Tilat on suunniteltu myös liikuntarajoitteisille

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen on sellaisille asiakkaille, jotka eivät tarvitse huolenpitoa kellon ympäri.

 • Koulutettu henkilökunta paikalla klo 7-21
 • 12-paikkainen 
 • Jokaisella asukkaalla oma viihtyisä huoneisto, jossa makuualkovi, olohuone. Oma suihku, wc ja keittiö
 • Huoneen voi halutessaan kalustaa omilla tavaroilla
 • Lisäksi TV- ja oleskelutila sekä ruokailutila tupakeittiöineen yhteisiä
Palvelukoti Kotipetäjä sisältä Rovaniemi

Tuettu asuminen

Kotipetäjän tuetun asumisen palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat tilapäisesti tai säännöllisesti apua arjen sujumiseen.

 • Tukiasunnot mahdollistavat itsenäisemmän asumisen
 • Säännöllisillä kotikäynneillä ohjausta ja tukea arkeen
 • Palvelukodista apua esim. lääkkeiden jakamisessa, raha-asioiden ja etuuksien hakemisessa, arjen ongelmatilanteissa
 • Ruokailu maksusta asumisyksikössä

Usein kysyttyä

 • Miten Palvelukoti Kotipetäjään pääsee asumaan?

  Asumispalveluihin pääsemiseksi otetaan yhteys oman kunnan sosiaalityöntekijään, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin. Sosiaalityöntekijän yhteystiedot löytyvät yleensä kunnan nettisivuilta. Yhteyden voi ottaa myös suoraan Kotipetäjään, me neuvomme!

 • Voiko Palvelukoti Kotipetäjään tulla omakustanteisesti?

  Kyllä voi. Tällöin yhteydenotot suoraan Kotipetäjän toimitusjohtajalle 040 6210900

 • Mitä asuminen Palvelukoti Kotipetäjässä maksaa?

  Kokonaishinta muodostuu vuokrasta, ateriamaksusta ja hoidon hinnasta. Asumisen hintaan ei kuulu mm. lääkkeet, hygieniatuotteet, vessapaperit, omat ostokset ym.

 • Mitä tukia voi saada Kotipetäjässä asuessaan?

  Kelan hoitotuki, Kelan asumistuki, lääkäri- ja lääkekulukorvaukset. Kotitalousvähennystäkin on mahdollisuus saada. Meidän sosionomit auttavat ja neuvovat tarpeen vaatiessa raha-asioissa ja etuuksien hakemisessa.

 • Voiko Kotipetäjään tuoda omia kalusteita?

  Totta kai voi! Katsotaan ja mietitään yhdessä mitkä kalusteet mahtuvat huoneistoon. Omilla kalusteilla ja tavaroilla saa huoneen näyttämään omalta huoneelta/kodilta.

 • Milloin Palvelukodissa saa vierailla?

  Meillä Kotipetäjässä ei ole erikseen määriteltyjä vierailuaikoja. Omaiset ja läheiset ovat aina tervetulleita. Vierailijat voivat halutessaan soittaa ohjaajien puhelimeen ja sopia vierailukäynnin.

 • Voiko Kotipetäjässä käyttää päihteitä?

  Kotipetäjä on päihteetön asumisyksikö.

 • Kuinka kauan Palvelukoti Kotipetäjässä asutaan?

  Asumisen pituus on hyvin yksilöllistä, eli jokainen asiakas kulkee omaa polkuaan. Kotipetäjän kuntouttava työote auttaa asiakasta itsenäisempään elämään. Toteutamme myös lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja.

 • Minkälaista arkea Kotipetäjässä vietetään?

  Meillä Kotipetäjässä on hyvin kodinomainen ja yhteisöllinen tunnelma. Asiakkaat itse vaikuttavat arjen rutiineihin ja virkistäytymisiin. Toteutamme viikko-ohjelmaa ja viriketoimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Pidämme joka viikko yhteisen asukaspalaverin, missä jokainen asiakas pääsee halutessaan vaikuttamaan talon tapahtumiin. Kunnioitamme ja arvostamme toisiamme, jokainen saa olla ja elää juuri kuin haluaa. Yhteisössä eläminen kuitenkin vaatii yhteisiä pelisääntöjä, joihin on hyvä sitoutua.

   

  Voit myös seurata Kotipetäjän arkea

  Faceookissa   tai      Instagramissa

Jätä palautetta

Palaute
Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Palvelukoti Kotipetäjä Oy:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Palvelua ostavat kunnat ja kuntayhtymät. Palvelukoti Kotipetäjä Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä ja noudattaa näiden henkilötietojen osalta asianomaisen rekisterinpitäjän tietosuojaselosteita

Palvelukoti Kotipetäjä Oy, mikäli asiakas ostaa itse palvelun.

Yhteystiedot

Vanttausjärventie 47
97625 Vanttauskoski
040 736 5528

toimisto@kotipetaja.fi

Rekisteriasiosta vastaava henkilö

Yhteystiedot
Päivi Ramlin
040-6210900

paivi.ramlin@kotipetaja.fi

Tietosuojavastaava

Yhteystiedot
Anniina Rauma
0407365528

tietosuojavastaava@kotipetaja.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen ja palveluiden tuottamiseen tarvittavien asiakastietojen hallinta. Henkilötietojen käsittely ja käyttötarkoitus perustuu asiakkaisiin liittyvien tarpeellisten tietojen käsittelyyn, yhteistyökumppaneita varten sopimuksen mukaisen palvelun toteuttamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen tai rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään asiakkaan asumisen, hoidon, huolenpidon ja turvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Asiakasrekisterin ja henkilöstölistan avulla hoidetaan sopimus- ja lakisääteisiä velvoitteita, yhteydenpitoa, markkinointia, tiedottamista ja laskutusta.

 

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin merkitään oleelliset tiedot kunkin asiakkaan henkilötiedoista 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa: 

– Nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

– Asiakassuhteessa olevan lähiomaisen nimi ja yhteystiedot 

– Syntymäaika ja henkilötunnus 

– Tiedot asiakkaalle tarjotusta palvelusta sekä niiden raportoinnista ja laskuttamisesta 

– Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit ja aineistot, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.  

– Terveystiedot, sairaudet ja allergiat, lääkitykset 

– Käyntipäivä tilastot 

– Hoito-, ja kuntoutussuunnitelmat 

– TUVA-toimintakykymittari, asiakkaan henkilötiedot, päivittäisten toimintojen pisteytys ja avuntarpeenmittaus 

– EASYMEDI-lääketilausjärjestelmä, asiakkaan henkilötiedot ja tilattavat lääkkeet 

 

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen toimisto@kotipetaja.fi. 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana, tai asiakkaan suostumuksella lailliselta edustajalta tai lähiomaiselta. Rekisteröity on voinut antaa tietoja palveluntuottajan verkkosivujen tai sosiaalisen median palveluissa. Henkilötietoja voidaan kerätä myös asiakassuhteeseen liittyvistä sosiaali- ja terveysalan viranomaislähteistä.  

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Palvelukoti Kotipetäjä Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle 

Tietoja luovutetaan pyydettäessä asiakkaalle, jolla on julkisuuslain 11§ mukaisesti oikeus häntä koskeviin asiakirjoihin poikkeuksena asiakirjat, joista tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Henkilöllä on oikeus saada informaatiota siitä, mihin hänen tietojaan käytetään EU tietosuoja-asetus 679/2016, 16-17 artikla. 

Tietoja luovutetaan pyydettäessä sosiaalihuollon viranomaiselle, joka on tilannut asiakasprosessin. Yrityksellä on Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 20§:n mukaisesti velvollisuus antaa sosiaalihuollonviranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset.

 

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Palvelukoti Kotipetäjä Oy palauttaa asiakasta koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjänä toimivalle kunnalle sopimussuhteen päätyttyä. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen toimisto@kotipetaja.fi  

 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Palvelukoti Kotipetäjä Oy:n työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

9. Asiakastietojen käyttö ja rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Asiakastietojen suojaamisvelvoite koskee sekä sähköisiä, että paperisia asiakastietoja. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuva hoitohenkilökunta. 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan tietosuojavaltuutetulle ja niille asiakkaille, joita tietovuoto koskee voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 72h kuluessa häiriötilanteen huomaamisesta. 

Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. 

MANUAALINEN AINEISTO 

Asiakkaaseen liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa toimistossa, jokaisen asiakkaan nimellä varustetussa kansiossa. Aineisto tuhotaan tai palautetaan sosiaaliviranomaiselle välittömästi, kun sen käsittelyyn ei ole enää laissa tarkoitettua perustetta. 

SÄHKÖINEN AINEISTO 

Asiakkaaseen liittyvän sähköisen aineiston käsittely tapahtuu yrityksen lukittavissa toimistotiloissa. Kirjaaminen tapahtuu hoitohenkilökunnan toimesta, joilla on käytössään henkilökohtaiset käyttöoikeudet ja tunnukset sähköiseen asiakastietojärjestelmään sekä avain toimistoon. Asiakastietojärjestelmien käyttöä valvotaan. 

Uusi työntekijä perehdytetään toimintaan ennen avainten ja salasanojen luovuttamista.  Työkoneilla on varmuuskopiointi. Tiedot kopioituvat automaattisesti. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. 

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän ja asiakastietojen käsittelijän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioitujen tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. 

Tietoturvaloukkaustilanteiden varalla yrityksen käytössä olevat tietokoneet on suojattu palomuurilla ja virustorjuntaohjelmilla. 

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.